ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. - ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΘ. - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Αμαλιάδα / Ηλείας Τ.Κ. 27200
2622024885