Καταρτίζουμε για εσας μελέτες:
 
• ενεργειακών – βιοκλιματικών και αντισεισμικών κτιρίων , μόνιμης ή εξοχικής κατοικίας.
• τουριστικών εγκαταστάσεων και ένταξή τους σε προγράμματα επιδότησης.
• Βιομηχανικών-βιοτεχνικών κτιρίων μεταλλικής ή άλλης κατασκευής.
• Προκατασκευασμένων κτιρίων κάθε τύπου.
• Στατικές μελέτες παντός τύπου κατασκευής.
 
Με σειρά ιδιωτικών έργων στον τομέα της κατοικίας, βιομηχανίας- βιοτεχνίας και τουριστικής κατοικίας από τη μελέτη,την αδειοδότηση εως την παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» στον 
πελάτη.